Årets generalforsamling afholdes d. 18.3.2017 i Valby medborgerhus.


Sæt allerede nu kryds i kalenderen - indkaldelse med dagsorden udsendes senere :)
 

 

     
 
Vidste du...   
Børnerådet har i samarbejde med Social-, Børne- og Integrationsministeriet udviklet et nyt oplysningsmateriale målrettet anbragte børn og unge.
Her kan de få viden om, hvilke rettigheder og muligheder for hjælp børnene/de unge har, når de bliver anbragt uden for hjemmet.

Kontakt os         
PS Foreningen
Telefon: 51 23 00 28
CVR: 34780447

Om PS Foreningen

PS foreningen har fra september 2003 modtaget projektmidler til en undersøgelse af støttepersonordningens betydning for forældre, børn og samarbejdet med systemet.

Kontakt os

PS Foreningen/v
Grethe Nikolajsen formand
2650 Hvidovre
Telefon: 51 23 00 28
E-mail: kontakt@psforeningen.dk

Copyrights

© - All rights reserved to PS forening
Photos by Shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk