Om foreningen

 
PS foreningen blev dannet 1.10.2001 som følge af, at der 1. januar 2001 blev indført en § i Serviceloven, som gav forældre ret til en støtteperson, når der var truffet beslutning om anbringelse af deres barn.
Det var historisk i sociallovgivningen, at forældremyndighedsindehaverne fik en rettighed, som kommunerne skulle tilbyde, og forældrene kunne vælge til eller fra.
 
I januar 2001 indkaldte socialrådgiver Birte Skov Henriksen, via fagbladene Socialpædagogen og Socialrådgiveren, professionelle til debatmøde om paragraffen, og om hvordan professionelle kunne være med til at udbrede kendskabet til denne nye forældrerettighed.  Desuden med fokus på, hvordan der kunne dannes et professionelt netværk, som arbejdede med og udviklede kompetencer til denne unikke rolle.
 
PS foreningen er således stiftet af socialrådgiver Birte Skov Henriksen, som gennem mange år selv var medaktør i mange anbringelser. I 2001 da loven kom, valgte hun at starte foreningen, for at udbrede ordningen og for at støtte op om at implementere det i sagsbehandlingen, som en naturlig del, samt for at arbejde videre med opmærksomheden omkring forældrenes vilkår i anbringelsessagerne.
 
Det særlige for de professionelle var, og er stadig, at de som støttepersoner havde forælderen som "arbejdsgiver" (forstået på den måde, at forældrene bestemte, hvad der tales om i forhold til anbringelsen) og ikke blev en del af de andre professionelle omkring forældrene og barnet.
 
Det første debatmøde førte til flere, og den 1.10.2001 så foreningen dagens lys i kraft af otte professionelle.
I 2003 søgte foreningen om midler til en undersøgelse af støttepersonordningen. Vi hørte forældrene, og de hjalp os med et skærpet fokus.
 
Rapporten udkom i 2004. Desuden har PS foreningen i 2004 holdt workshops på konferencer for professionelle, hvor forældre også deltog i oplæg og debat, ligesom Servicestyrelsen i samarbejdet fik udarbejdet videomateriale om støttepersonordningen. 
 
Med Barnets Reform synes vi i PS foreningen, at det Birte Skov Henriksen i sin tid startede, for alvor har båret frugt, og vi glæder os over, at støttepersonen nu er implementeret i de fleste kommuner som et fast element i sagsbehandlingen og i lovgivningen.
 
PS foreningen arbejder fortsat med at skærpe fokus på denne unikke rolle, deltage i udviklingen af arbejdet omkring anbringelsessager med fokus på støtten til  forældrene og deres vilkår.

Om PS Foreningen

PS foreningen har fra september 2003 modtaget projektmidler til en undersøgelse af støttepersonordningens betydning for forældre, børn og samarbejdet med systemet.

Kontakt os

PS Foreningen/v
Jette Damlund, Formand
4281 Gørlev
Telefon: 51 23 00 28
E-mail: kontakt@psforeningen.dk

Copyrights

© - All rights reserved to PS forening
Photos by Shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk