Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 2 suppleanter - alle valgt på generalforsamlingen.
Arbejdet i bestyrelsen er frivilligt og ulønnet. Bestyrelsesmøderne afholdes så vidt muligt månedligt.
 
 
 
Formand: Grethe Nikolajsen - tlf.: 28265829
Næstformand: Carsten Høgsberg - tlf.: 60191944 
Sekretær: Lotte Pilgren - tlf.: 23229424
Kasserer:

Malthe Schultz-Petersen - tlf.:  40184889

Bestyrelsesmedlem: Eva Nim Holm - tlf.: 27211772
Bestyrelsesmedlem: Marianne Ibsgaard - tlf.: 22567602
Suppleant: Inge Gaarskjær - tlf.: 27285951
Suppleant:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om PS Foreningen

PS foreningen har fra september 2003 modtaget projektmidler til en undersøgelse af støttepersonordningens betydning for forældre, børn og samarbejdet med systemet.

Kontakt os

PS Foreningen/v
Grethe Nikolajsen formand
2650 Hvidovre
Telefon: 51 23 00 28
E-mail: kontakt@psforeningen.dk

Copyrights

© - All rights reserved to PS forening
Photos by Shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk