april 2021

 

PS foreningen har et etik-udvalg bestående af:

 

Anna-Kari Thomsen (ansvarlig)

2615 5101

aket61@gmail.com 

Jens-Peder Nielsen

2962 7169

jp-nielsen@get2net.dk 

Dorthe Baüner Lind

4141 7110

lind@familieraadgivning.com

 

Etikregler

 

De etiske regler er bindende for alle medlemmer af PS foreningen.

Med udgangspunkt i etikreglerne, skal medlemmer af foreningen bestræbe sig på at opnå et fælles værdigrundlag I arbejdet med forældre til anbragte børn.

Støtten tager udgangspunkt i Socialministeriets vejledning til § 54,1.

Medlemmer af PS foreningen har som støttepersoner pligt til at forholde sig, til sin egen faglige udvikling gennem faglige kurser, mødevirksomhed og supervision. Foreningen forventer desuden, at medlemmerne deltager i en erfagruppe.

Medlemmer af PS foreningen skal som støttepersoner forholde sig åbent og respektfuldt overfor forældrene.

Medlemmer af PS foreningen arbejder som støttepersoner udelukkende på at støtte forældrene med udgangspunkt i forældrenes ønske og behov i forhold til anbringelsen.

Medlemmer af PS foreningen er, som støttepersoner efter § 54,1 uvildige og neutrale og kan derfor ikke på samme tid varetage rollen som § 54,2, bisidderrollen eller roller efter § 52 overfor forældrene eller deres anbragte børn.

Medlemmer af PS foreningen har som støttepersoner kun kontakt med forvaltning eller anbringelsessted sammen med forældrene og efter forældrenes ønske. Hvis støttepersonen, i forbindelse med ansættelsen, får oplysninger af sagsbehandleren om sagen, så orienterer støttepersonen forældrene om, hvad de har fået at vide.

Såfremt støttepersonen deltager i møder med eksempelvis forvaltning eller anbringelsessted, skal støttepersonens rolle være aftalt med forældrene i forvejen, og han/hun kan ikke være forældrenes talerør/bisidder.

Støttepersonen har kun adgang til sagsakter i det omfang, forældrene ønsker det.

Medlemmer af PS foreningen overholder de gældende regler for tavshedspligt og som støttepersoner har de særlig opmærksomhed på tavshedspligten i forbindelse med de personlige oplysninger, der kommer til deres kendskab gennem støttearbejdet.

Medlemmer af PS foreningen er som støttepersoner omfattet af den samme underretningspligt overfor kommunerne, som gældende lovgivning foreskriver.

Forretningsmæssige, økonomiske eller venskabslignende relationer mellem støtteperson og forældre bør ikke forekomme.

PS foreningens bestyrelse udpeger et etisk udvalg, der løbende tager sig af de etiske spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med udførelsen af det professionelle støttearbejde.

Medlemmer af PS foreningen opfordrer aldrig forældre til, at henvende sig til pressen, ligesom støttepersonen heller ikke udtaler sig til pressen om enkeltsager.

Medlemmer af foreningen, bortset fra bestyrelsen, kan ikke udtale sig på foreningens vegne.

 

 

Om PS Foreningen

PS foreningen har fra september 2003 modtaget projektmidler til en undersøgelse af støttepersonordningens betydning for forældre, børn og samarbejdet med systemet.

Kontakt os

PS Foreningen/v
Jette Damlund, Formand
4281 Gørlev
Telefon: 51 23 00 28
E-mail: kontakt@psforeningen.dk

Copyrights

© - All rights reserved to PS forening
Photos by Shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk