Nu holder Ankestyrelsen i Aalborg også møder i sager om anbringelse af børn

Fremover skal børn, forældre og advokater fra Midt- og Nordjylland ikke rejse så langt for at mødes med Ankestyrelsen. Tidligere blev alle møder holdt i København, men Ankestyrelsen i Aalborg holder nu møder i en række børnesager.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7 - 2012
Forældrebetaling når et barn bliver anbragt - NY Principafgørelse 158-12
 

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 - 2002
Støtteperson under et barns anbringelse uden for hjemmet
Specialkonsulent Tove B. Andersen
 

 


Om PS Foreningen

PS foreningen har fra september 2003 modtaget projektmidler til en undersøgelse af støttepersonordningens betydning for forældre, børn og samarbejdet med systemet.

Kontakt os

PS Foreningen/v
Jette Damlund, Formand
4281 Gørlev
Telefon: 51 23 00 28
E-mail: kontakt@psforeningen.dk

Copyrights

© - All rights reserved to PS forening
Photos by Shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk