PS foreningens grundkursus:

 

 

 

Er et kursus, der holdes som eksternat over to dage i en weekend – typisk i Københavns området, men hvis der er ansøgninger nok, kan kurset også blive afholdt i Jylland.

Det er to medlemmer fra bestyrelsen, der står for undervisningen.

 

Formålet med grundkurset er at give deltagerne en grundlæggende viden om servicelovens § 54 stk.1, som giver forældre ret til en støtteperson i forbindelse med et barns eller en unges anbringelse uden for hjemmet.

Kursus veksler mellem debat, oplæg og øvelser, der giver inspiration og træning i støttepersons funktionen.

Desuden vil der være information om PS foreningen, vores vedtægter og etiske regler.

 

Du kan komme i betragtning til at deltage på grundkurset ved at udfylde vores ansøgning på hjemmesiden. Du vil modtage en kvittering på, at vi har modtaget din ansøgning (nogle gange skal denne kvitteringen findes i din spam-bakke). Herefter vil det blive vurdereret ud fra vores vedtægter, om du opfylder betingelserne for optagelse i PS foreningen.

Du kommer herefter på venteliste til deltagelse på det næste grundkursus og modtager en invitation, så snart datoen er planlagt.

Grundkurset skal gennemføres som to sammenhængende dage med fuld deltagelse i begge dage.

Du vil også kunne finde opslag om næste grundkursus på vores velkomstsiden på hjemmesiden, når der er planlagt et nyt grundkursus.

 

Gennemførelse af grundkurset er obligatorisk for at opnå medlemskab i PS foreningen.

Du kan godt deltage i et grundkursus, selvom du ikke kan/vil optages som medlem i PS foreningen.

Vi henviser i den forbindelse til vores vedtægter og etiske regler, som du finder under punktet ”Om foreningen”.

 

Prisen for et grundkursus er pr. januar 2018 kr. 1950,-. Kursusgebyret dækker to undervisnings dage med morgenmad og frokost samt materiale.

Kurset afsluttes med et kursusbevis, og herefter kan du blive medlem af PS foreningen.

Om PS Foreningen

PS foreningen har fra september 2003 modtaget projektmidler til en undersøgelse af støttepersonordningens betydning for forældre, børn og samarbejdet med systemet.

Kontakt os

PS Foreningen/v
Grethe Nikolajsen formand
2650 Hvidovre
Telefon: 51 23 00 28
E-mail: kontakt@psforeningen.dk

Copyrights

© - All rights reserved to PS forening
Photos by Shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk