PS foreningens grundkursus

 

 

 

I disse "Coronatider" afvikles kurserne online på Zoom.


 

Formålet med grundkurset er at give deltagerne en grundlæggende viden om servicelovens § 54 stk.1, som giver forældre ret til en støtteperson i forbindelse med et barns eller en unges anbringelse uden for hjemmet.

Kursus veksler mellem oplæg og debat, der giver inspiration i støttepersonsfunktionen.

Desuden vil der være information om PS foreningen, vores vedtægter og etiske regler.

 

Du kan komme i betragtning til medlemskab af foreningen og til at deltage på grundkurset ved at udfylde vores ansøgning på hjemmesiden. Du vil modtage en kvittering på, at vi har modtaget din ansøgning (nogle gange skal denne kvitteringen findes i din spam-bakke). Herefter vurderer vi om du ud fra vores vedtægter, opfylder betingelserne for optagelse i PS foreningen.

Du kommer herefter på venteliste til deltagelse på det næste grundkursus og modtager en invitation, så snart datoen er planlagt.

 

Du kan ikke deltage i et grundkursus, hvis du ikke opfylder betingelserne for optagelse som medlem i PS foreningen.

Gennemførelse af grundkurset er obligatorisk for at opnå medlemskab i PS foreningen.

Vi henviser i den forbindelse til vores vedtægter og etiske regler, som du finder under punktet ”Om foreningen”.

 

Prisen for et grundkursus er 2021 kr. 1950,-. 

Kurset afsluttes med et kursusbevis, og herefter kan du blive medlem af PS foreningen.

Du bliver i forbindelse med medlemsskabet inviteret ind i vores lukkede facebookgruppe. Du bliver, hvis du ønsker det, tildelt en mentor, du bliver inviteret til at deltage i en erfagruppe m.m.

Et medlemskab koster kr. 700, - pr. år

 

Om PS Foreningen

PS foreningen har fra september 2003 modtaget projektmidler til en undersøgelse af støttepersonordningens betydning for forældre, børn og samarbejdet med systemet.

Kontakt os

PS Foreningen/v
Jette Damlund, Formand
4281 Gørlev
Telefon: 51 23 00 28
E-mail: kontakt@psforeningen.dk

Copyrights

© - All rights reserved to PS forening
Photos by Shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk