Her kan du finde relevant information omkring dine rettigheder i forbindelse med, at dit barn er anbragt.

 
Hvis du har forældremyndigheden, har du ret til en støtteperson; så snart en anbringelse af din barn er på tale; mens han eller hun er anbragt samt i en kortere periode efter, at dit barn eventuelt kommer hjem igen.  
 
Kommunen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en § 54,1 støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7.
 
Støttepersonen tildeles i forbindelse med anbringelsen, det vil sige fra det tidspunkt, hvor en anbringelse af barnet indgår som et konkret element i de foreslåede foranstaltninger. Støttepersonen kan eventuelt fortsætte i en kortere periode efter hjemgivelsen.
 
Du har ret til en § 54,1 støtteperson, og det er et gratis tilbud til dig.
 
Det betyder, at du har en fagperson, der kan hjælpe dig med det, der måtte være af opgaver i forbindelse med anbringelsen.

En støtteperson kan hjælpe dig med at håndtere de følelser, der er i forbindelse med anbringelsen og rådgive om lovgivningen på området. Støttepersonen fra PS foreningen er uvildig og uafhængig af kommunen.
 
Find en støtteperson i dit område:  ”find en støtteperson”.
 
Har du spørgsmål er du velkomne til at kontakte os på mailen eller på telefonen. Klik her for at kontakte os 
 
Bestyrelsen skiftes til at have telefonvagten, så du kan altid få kontakt med en af os. 
 
 
Hilsen
 
PS foreningen

Om PS Foreningen

PS foreningen har fra september 2003 modtaget projektmidler til en undersøgelse af støttepersonordningens betydning for forældre, børn og samarbejdet med systemet.

Kontakt os

PS Foreningen/v
Jette Damlund, Formand
4281 Gørlev
Telefon: 51 23 00 28
E-mail: kontakt@psforeningen.dk

Copyrights

© - All rights reserved to PS forening
Photos by Shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk