Hvordan får du en § 54,1 støtteperson?
Du får en støtteperson ved at kontakte din sagsbehandler i den kommune, hvor du bor. Sagsbehandleren kan hjælpe dig med at finde en professionel § 54,1 støtteperson.
 
Du kan også kontakte en af PS foreningens medlemmer. Du finder en liste over § 54,1 støttepersoner i dit område ved at klikke her:
 
Du er altid velkommen til at kontakte os:
 
Hvad er en støtteperson?
Det er en person, du kan snakke med om alt det, der er svært i forhold til anbringelsen.
Det er en person, som du har til rådighed, når dit barn skal anbringes eller er anbragt.
Støttepersonen har en faglig uddannelse og erfaring med forældresamarbejde. 
Støttepersonen kender dine rettigheder. 
Støttepersonen er uafhængig af kommunen.
Støttepersonen har tavshedspligt.
Du har ret til støttepersonen, så længe dit barn, via en anbringelse, ikke bor hjemme eller til dit barn fylder 18 år.
 
Du vælger selv om du har brug for det.
Hvad kan du bruge en støtteperson til?
Støttepersonen har tid til at lytte og være der for dig. 
Støttepersonen kan rumme dine følelser og tanker uden at lade sig rive med.
Støttepersonen støtter dig, så du kan støtte dit barn.
Støttepersonen hjælper dig med at forberede dig til møderne og deltager gerne, hvis du vil have det.
Du bestemmer, hvad støttepersonen skal vide, og støttepersonen taler ikke med din sagsbehandler.
Du bestemmer om støttepersonen skal læse dine papirer.
Støttepersonen har ingen indflydelse på beslutninger om dit barns anbringelse.
Hvem betaler?
Det er sagsbehandleren, som bevilger støttepersonen og er et gratis tilbud til dig. 
Det er sagsbehandleren, som bestemmer, hvor mange timer om måneden du kan få støtte.
 
 
 


Om PS Foreningen

PS foreningen har fra september 2003 modtaget projektmidler til en undersøgelse af støttepersonordningens betydning for forældre, børn og samarbejdet med systemet.

Kontakt os

PS Foreningen/v
Jette Damlund, Formand
4281 Gørlev
Telefon: 51 23 00 28
E-mail: kontakt@psforeningen.dk

Copyrights

© - All rights reserved to PS forening
Photos by Shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk