Kan du blive medlem af PS foreningen ?
 

Medlemskab af PS foreningen:

Du kan blive medlem ved, at du opfylder betingelser, som angivet i vores vedtægter og når du har gennemgået foreningens grundkursus.

Medlemskab giver blandt andet ret til at stå på foreningens åbne medlemsliste, deltage i ERFA gruppe, årlige lovopdateringer og temadage; mulighed for sparring; ret til brug af foreningens logo; modtage nyhedsbreve samt være medlem af en lukket gruppe på Facebook, hvor det er muligt at stille spørgsmål og dele viden med kolleger, der arbejder inden for samme område og som også er medlemmer af PS foreningen.

Medlemskab af PS foreningen koster i 2021 kr. 700,- for et år.

 


 
 
I følge foreningens vedtægter § 3 Medlemskab
 
   
stk. 1 Som medlemmer kan optages personer der har en kompetencegivende grunduddannelse af mindst 3 års varighed som er rettet mod børne - & familie området. Personen skal have indgående kendskab til og erfaring med arbejdet med sårbare og udsatte familier og desuden viden om børn og unge`s almene udvikling.
stk. 2 Anmodning om optagelse skal ske skriftligt på et af foreningen udarbejdet skema. Ansøgningerne behandles løbende af bestyrelsen. Ansøgerne vil efterfølgende blive inviteret til et informationsmøde.
stk. 3 Det er obligatorisk for opnåelse af medlemskab at man gennemfører foreningens grundkursus i rollen som § 54 støtteperson. Prisen for kurset fastsættes af bestyrelsen. Det er bestyrelsen der afgør om den enkelte ansøger har de nødvendige kvalifikationer og egenskaber der skal til for at varetage opgaven som § 54 støtteperson, og dermed blive medlem af foreningen.
stk. 4 Der vil blive opkrævet kontingent når man har gennemført grundkurset og er blevet tilbudt optagelse i foreningen.
stk. 5 For tidligere medlemmer gælder samme optagelsesvilkår, med mindre der kan fremvises dokumentation for gennemført
 
 
Du skal udfylde ansøgningsskemaet som du finder på vores hjemmeside
 
 Navn:
 Adresse:
 Telefon-nr:
 Email:
 Gentag email:
 Din alder:
 Sprogkundskaber:
 Hvilken grundudannelse har du og hvilket år blev du uddannet?
 Hvis du har nogen efteruddannelse, hvilken og fra hvornår?
 Hvilken relevant beskæftigelse har du fra tidligere - periode/år?
 Hvor er du ansat nu og hvor længe har du været i din nuværende beskæftigelse?
 Hvorfra stammer din erfaring i at samarbejde med sårbare forældre?
 Hvad er din begrundelse for at søge/blive optaget i PS-foreningen?
 Hvor har du hørt om foreningen?
 Er du interesseret i at stå på medlemslisten, som aktiv støtteperson:
Ja
Nej
Vælg hvilke kommuner du ønsker at arbejde i:
Region Hovedstaden
 Albertslund
 Allerød
 Ballerup
 Bornholm
 Brøndby
 Dragør
 Egedal
 Fredensborg
 Frederiksberg
 Frederikssund
 Furesø
 Gentofte
 Gladsaxe
 Glostrup
 Gribskov
 Halsnæs
 Helsingør
 Herlev
 Hillerød
 Hvidovre
 Høje-Taastrup
 Hørsholm
 Ishøj
 København
 Lyngby-Taarbæk
 Rudersdal
 Rødovre
 Tårnby
 Vallensbæk
Region Midtjylland
 Favrskov
 Hedensted
 Herning
 Holstebro
 Horsens
 Ikast-Brande
 Lemvig
 Norddjurs
 Odder
 Randers
 Ringkøbing-Skjern
 Samsø
 Silkeborg
 Skanderborg
 Skive
 Struer
 Syddjurs
 Viborg
 Århus
Region Nordjylland
 Brønderslev
 Frederikshavn
 Hjørring
 Jammerbugt
 Læsø
 Mariagerfjord
 Morsø
 Rebild
 Thisted
 Vesthimmerland
 Aalborg
Region Sjælland
 Faxe
 Greve
 Guldborgsund
 Holbæk
 Kalundborg
 Køge
 Lejre
 Lolland
 Næstved
 Odsherred
 Ringsted
 Roskilde
 Slagelse
 Solrød
 Sorø
 Stevns
 Vordingborg
Region Syddanmark
 Assens
 Billund
 Esbjerg
 Fanø
 Fredericia
 Faaborg-Midtfyn
 Haderslev
 Kerteminde
 Kolding
 Langeland
 Middelfart
 Nordfyn
 Nyborg
 Odense
 Svendborg
 Sønderborg
 Tønder
 Varde
 Vejen
 Vejle
 Ærø
 Aabenraa

I forbindelse med optagelse i PS-foreningen skal du opfylde betingelserne jvf, PS-foreningens vedtægter samt gennemfører det obligatoriske grundkursus – afholdt af PS-foreningen.
Send ansøgning

Om PS Foreningen

PS foreningen har fra september 2003 modtaget projektmidler til en undersøgelse af støttepersonordningens betydning for forældre, børn og samarbejdet med systemet.

Kontakt os

PS Foreningen/v
Jette Damlund, Formand
4281 Gørlev
Telefon: 51 23 00 28
E-mail: kontakt@psforeningen.dk

Copyrights

© - All rights reserved to PS forening
Photos by Shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk