Links
Socialstyrelsen.dk
http://www.servicestyrelsen.dk/born-og-unge/aktuelt/ny-handbog-og-film-om-foraeldresamarbejde
Den nye håndbog om forældresamarbejde kan downloades her.
  
Der kan du finde relevant lovstof
 
Socialforskningsinstituttet
Der kan du finde undersøgelsesresultater m.m.
 
For forældre til anbragte børn
 
Forældre i Københavns kommune
Skal henvende sig her
 
Her kan du høre plejeforældrene fortæller om at være plejeforældre
 
En hjemmeside for anbragte og tidligere anbragte
 
 

Om PS Foreningen

PS foreningen har fra september 2003 modtaget projektmidler til en undersøgelse af støttepersonordningens betydning for forældre, børn og samarbejdet med systemet.

Kontakt os

PS Foreningen/v
Grethe Nikolajsen formand
2650 Hvidovre
Telefon: 51 23 00 28
E-mail: kontakt@psforeningen.dk

Copyrights

© - All rights reserved to PS forening
Photos by Shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk