Til sagsbehandlere og anbringelsessteder.
 
Tak fordi du som sagsbehandler, anbringelsessted eller anden samarbejdspartner, har valgt at besøge PS Foreningens hjemmeside.
 
Det at være støtteperson er ikke en beskyttet titel, og derfor vil vi gerne i PS Foreningen bruge lidt tid på at fortælle, hvorfor vi synes, det er vigtigt at vælge en Professionel Støtteperson fra PS Foreningen.
 
Erfaringer peger på, at i de anbringelser, hvor der er tilknyttet en støtteperson med relevant socialfaglig baggrund, forløber anbringelsen mere roligt. Forældrene har dermed mulighed for at få det gode samarbejde etableret, både med plejefamilie, anbringelsessted og forvaltning.
 
I PS Forening kender medlemmerne deres rolle som Støtteperson efter § 54- Medlemmerne har en relevant social-fagligt erfaring og har deltaget i foreningens grundkursus i rollen som § 54, da PS Foreningen anser det som nødvendigt for at kunne forvalte rollen efter socialministeriets vejledning 15. februar 2011.
 
PS Foreningens medlemmer arbejder ud fra et etiks regelsæt udarbejdet af foreningens bestyrelse.
 
Vi har en åben medlemsliste med Professionelle Støttepersoner, der passer geografisk og kompetence mæssigt til det aktuelle behov.
 
Skulle du mod forventning ikke finde, hvad du har brug for, er du velkommen til at kontakte os på telefon 51 23 00 28 , eller på mailen kontakt@psforeningen.dk
 
Det er desuden muligt at få besøg af formanden af foreningen til en dialog, som oplægsholder til personalegruppen med flere

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i PS Foreningen

Om PS Foreningen

PS foreningen har fra september 2003 modtaget projektmidler til en undersøgelse af støttepersonordningens betydning for forældre, børn og samarbejdet med systemet.

Kontakt os

PS Foreningen/v
Grethe Nikolajsen formand
2650 Hvidovre
Telefon: 51 23 00 28
E-mail: kontakt@psforeningen.dk

Copyrights

© - All rights reserved to PS forening
Photos by Shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk