Foredrag, oplæg og  PR:
 
PS foreningen kommer gerne ud og fortæller om § 54 støttepersonordningen. 
 
  • Hvordan kommer I i gang med at bruge støttepersonordningen:
  • Hvilke krav og forventninger bør I stille til en § 54 støtteperson?
  • Hvad er det, støttepersonen kan i forhold til forældrene, som sagsbehandleren ikke kan?
  • Hvordan tolker PS foreningen socialministeriets vejledning om, at § 54,1 støttepersonen skal være der for forælderens egen skyld, lytte og give modspil samt vejlede om rettigheder og pligter? 
  • Hvordan PS foreningen tolker § 54 stk. 1, 2 og 3 op mod hinanden

Om PS Foreningen

PS foreningen har fra september 2003 modtaget projektmidler til en undersøgelse af støttepersonordningens betydning for forældre, børn og samarbejdet med systemet.

Kontakt os

PS Foreningen/v
Jette Damlund, Formand
4281 Gørlev
Telefon: 51 23 00 28
E-mail: kontakt@psforeningen.dk

Copyrights

© - All rights reserved to PS forening
Photos by Shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk