Foredrag
 
PS foreningen kommer gerne ud og fortæller om § 54 støttepersonordningen. 
 
  • Hvordan kommer I i gang med at bruge støttepersonordningen:
  • Hvilke krav og forventninger bør I stille til en § 54 støtteperson?
  • Hvad er det, støttepersonen kan i forhold til forældrene, som sagsbehandleren ikke kan?
  • Hvordan tolker PS foreningen socialministeriets vejledning om, at § 54 støttepersonen skal være der for forælderens egen skyld, lytte og give modspil samt vejlede om rettigheder og pligter? 

Om PS Foreningen

PS foreningen har fra september 2003 modtaget projektmidler til en undersøgelse af støttepersonordningens betydning for forældre, børn og samarbejdet med systemet.

Kontakt os

PS Foreningen/v
Grethe Nikolajsen formand
2650 Hvidovre
Telefon: 51 23 00 28
E-mail: kontakt@psforeningen.dk

Copyrights

© - All rights reserved to PS forening
Photos by Shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk