Når du skal tilbyde en § 54,1 støtteperson til forældre med anbagt barn:
Er du sagsbehandler og skal tilbyde støtte til en forældre, så se listen over støttepersoner her.
Er der ingen i dit område så ring til os, kontakt.
 
Tilbyd støtten allerede før anbringelsen. Det støtter forældrenes proces.
Vi er uvildige i forhold til kommunen og andre i det professionelle netværk omkring familien.
Vi er alle professionelle med erfaring i familier med særlige behov.
Der er ingen ventetid.
Vi arbejder udenfor almindelige arbejdstider.
Vi står til rådighed for forældrene - også uden for 'kontortid'.
Vi samarbejder ikke direkte med dig.
Vi skriver ikke rapport.
Vi overholder de almindelige regler for underretning og tavshedspligt..
Vi arbejder ud fra socialministeriets vejledning
Vi tager ikke stilling til anbringelsen.
Det er forældrene der afgør, hvordan de vil bruge os; om vi f.eks. er med til møder eller ej
 
 
   

Om PS Foreningen

PS foreningen har fra september 2003 modtaget projektmidler til en undersøgelse af støttepersonordningens betydning for forældre, børn og samarbejdet med systemet.

Kontakt os

PS Foreningen/v
Jette Damlund, Formand
4281 Gørlev
Telefon: 51 23 00 28
E-mail: kontakt@psforeningen.dk

Copyrights

© - All rights reserved to PS forening
Photos by Shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk